คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายธนาคาร   กอมณี
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวทบ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-24
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-28
20100-1003งานฝึกฝีมือ0-6-224
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชย.16,ชย.15
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชฟ.11
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชฟ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชฟ.13
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชฟ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชฟ.15
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชฟ.15
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชย.18,ชย.17
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชย.111
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
ชย.111
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20100-1002 ---------›
ชย.19,ชย.110
‹--------- 20100-1003 ---------›
ชฟ.17
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
ชฟ.17
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอุทัย พลเขตต์ )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี