คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายสถิระ   กาญจันดา
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคอ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ 3/1-2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-236
hr03-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
ชฟ.38
726 
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
ชฟ.33
 
ชฟ.32,ชฟ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
ชฟ.36
726 
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
ชฟ.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
ชฟ.37
 
‹--------- 2000-2006 ---------›
ชฟ.32,ชฟ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
ชฟ.35
726 
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
ชฟ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
ชฟ.39
726 
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
ชฟ.34
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุรักษ์ กลางแก้ว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี