คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายมีนา   วงศ์ตา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวศบ.วิศกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชฟ ม.6 1/9
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2104-2110อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น1-3-232
2104-8501โครงการ0-0-44
hr03-0002โฮมรูม1-0-01
hr04-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  1  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
738 
‹---------------------------- 2104-2110 ----------------------------›
ชฟ.310
738 
‹---------------------------- 2104-2110 ----------------------------›
ชฟ.39
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
738 
‹---------------------------- 2104-2110 ----------------------------›
ชฟ.34
738 
‹---------------------------- 2104-2110 ----------------------------›
ชฟ.35
738 
‹---------------------------- 2104-8501 ----------------------------›
ชฟ.310,ชฟ.39
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
738 
‹---------------------------- 2104-2110 ----------------------------›
ชฟ.38
738 
‹--------- 2104-2110 ---------›
ชฟ.32
 
‹--------- 2000-2006 ---------›
ชฟ.39,ชฟ.310
738 
‹--------- 2104-2110 ---------›
ชฟ.32
 
สชฟ.ม619
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
738 
‹---------------------------- 2104-2110 ----------------------------›
ชฟ.36
 
ชฟ.39,ชฟ.310
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
738 
‹---------------------------- 2104-2110 ----------------------------›
ชฟ.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุรักษ์ กลางแก้ว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี