คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนายสุรพงษ์   สามแก้ว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวศ.บ.
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง1-3-28
20105-2007วงจรดิจิทัล1-3-24
20105-2009เครื่องรับวิทยุ2-3-35
20105-2010เครื่องส่งวิทยุ1-3-24
20105-2106สายส่งและสายอากาศ1-3-24
20105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-310
home-roomโฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 20105-2111 -------------------------------------›
ชอ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20105-2106 ----------------------------›
ชอ.21
‹---------------------------- 20105-2007 ----------------------------›
ชอ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20105-2009 ----------------------------›
ชอ.22
ชอ.22 ชอ.11
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชอ.22,ชอ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20105-2006 ----------------------------›
ชอ.22
‹------------------------------------- 20105-2111 -------------------------------------›
ชอ.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20105-2010 ----------------------------›
ชอ.32
‹---------------------------- 20105-2006 ----------------------------›
ชอ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
(นายชนะ สุทธิประภา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี