คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายดุลยวัต   รักษ์พงศ์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาโยธา
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ปวส.1 (ม.6) กลุ่ม 1,2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
30121-2007การสำรวจเส้นทาง2-3-310
30121-2103วิศวกรรมการทาง3-0-315
30121-2111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา1-4-315
hr04-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  46  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  46  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
สชธ.ม613,สชธ.ม614
‹------------------------------------- 30121-2111 -------------------------------------›
สชธ.ม611
สชธ.ม611,สชธ.ม612
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 30121-2007 -------------------------------------›
สชธ.ม623
‹------------------ 30121-2103 ------------------›
สชธ.11,สชธ.12
‹------------------ 30121-2103 ------------------›
สชธ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30121-2103 ------------------›
สชธ.ม622,สชธ.ม621
‹------------------ 30121-2007 ------------------›
สชธ.ม621
‹--------- 30000-2002 ---------›
สชธ.ม612,สชธ.ม611
‹--------- 30121-2007 ---------›
สชธ.ม621
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30121-2103 ------------------›
สชธ.21,สชธ.22
‹------------------------------------- 30121-2111 -------------------------------------›
สชธ.ม615
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30121-2103 ------------------›
สชธ.23
‹------------------------------------- 30121-2111 -------------------------------------›
สชธ.ม614
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง)
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี