คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายศุภสิทธิ์   สายขุน
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาแผนกวิชาโยธา
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ปวส.2 (ม.6) กลุ่ม 3,4
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-24
20121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้0-6-26
20121-8501โครงงาน4-0-44
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
30121-2004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-35
30121-2005การประมาณราคางานโยธา1-4-310
30121-2101การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา3-0-33
30121-2103วิศวกรรมการทาง3-0-33
30121-8501โครงงาน4-0-48
hr05-0002โฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  46  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-8501 ----------------------------›
ชธ.33,ชธ.34
‹---------------------------- 30121-8501 ----------------------------›
สชธ.12,สชธ.11
‹------------------ 30121-2103 ------------------›
สชธ.ม624,สชธ.ม623
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2004 ----------------------------›
ชธ.11,ชธ.12
‹------------------------------------- 30121-2005 -------------------------------------›
สชธ.ม612,สชธ.ม611
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30121-2101 ------------------›
สชธ.ม623,สชธ.ม624
‹--------- 30000-2004 ---------›
สชธ.ม624,สชธ.ม623
สชธ.ม623,สชธ.ม624
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 30121-2005 -------------------------------------›
สชธ.ม616,สชธ.ม615
‹---------------------------------------------- 20121-2104 ----------------------------------------------›
ชธ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 30121-2004 -------------------------------------›
สชธ.ม616
‹---------------------------- 30121-8501 ----------------------------›
สชธ.22,สชธ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง)
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี