คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปริญญาตรี 2
กลุ่ม ทล.บ.คอมพิวเตอร์21
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4128-2402ปฏิบัติการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว 0-9-39
4128-2501โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 0-9-39
4128-2406ปฏิบัติการบริหารเครือข่าย 0-9-39
4128-3002ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 0-9-39
 รวม  0-36-12 36
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
‹------------------ 4128-2402 ------------------›
 นายสวัสดิ์ ธงไชย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹---------------------------- 4128-2406 ----------------------------›
 นายอิทธิพล สุขเติม
322 
‹------------------ 4128-2402 ------------------›
 นายสวัสดิ์ ธงไชย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
343 
 นายชนินทร์
322 
‹------------------ 4128-2402 ------------------›
 นายสวัสดิ์ ธงไชย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
344 
‹------------------ 4128-3002 ------------------›
 นายชวินทร์ พลหาญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
341 
‹---------------------------- 4128-2501 ----------------------------›
 นายชนินทร์ พบลาภ
341 
‹---------------------------- 4128-2501 ----------------------------›
 นายชนินทร์ พบลาภ
344 
‹------------------ 4128-3002 ------------------›
 นายชวินทร์ พลหาญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 4128-2406 -------------------------------------›
 นายอิทธิพล สุขเติม
344 
‹------------------ 4128-3002 ------------------›
 นายชวินทร์ พลหาญ


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี