คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชส.ม611
ประเภทวิชา
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30106-0001พื้นฐานงานไม้ 0-6-26
30106-0004อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง 1-4-35
30106-0005กลศาสตร์เบื้องต้น 3-0-33
30106-0007วัสดุและเทคนิคการทำงาน 2-0-22
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 0-6-36
30106-2122อุปกรณ์อาคาร 2-0-22
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  16-20-23 36
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30106-2122 ---------›
 นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล
‹--------- 30106-0007 ---------›
 นายอุทัย ไชยวิเศษ
‹------------------ 30106-0005 ------------------›
 นายอุทัย ไชยวิเศษ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
526 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 น.ส.ครูสังคม 1 1
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
 นายอุทัย ไชยวิเศษ
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30106-0004 ----------------------------›
 น.ส.ภัททิรา ศรีนัครินทร์
 น.ส.ภัททิรา
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายอุทัย ไชยวิเศษ
 นายอุทัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30106-2002 ----------------------------›
 นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล
‹--------- 30106-2002 ---------›
 นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30106-0001 ----------------------------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
‹--------- 30106-0001 ---------›
 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอุทัย ไชยวิเศษ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี