คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชถ ม.621
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
30001-1053กฏหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 2-0-22
30108-1002เทคโนโลยีการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 1-3-24
30108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 1-6-47
30108-2007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
30108-2008การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม 2-0-22
30108-2101สถาปัตยกรรมไทย 1-3-24
30108-2103การเขียนแบบก่อสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์2 0-6-26
30108-2108อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2-0-22
30108-2116การถ่ายภาพ 1-3-24
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr05-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  17-25-25 42
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
531 
‹---------------------------- 30000-1306 ----------------------------›
 นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้
‹---------------------------- 30108-2101 ----------------------------›
 น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี
‹--------- 30108-2007 ---------›
 น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
511 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายครูพิเศษพละ 1
‹---------------------------- 30108-2116 ----------------------------›
 นายครูพิเศษ ชส 1
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30108-1002 ----------------------------›
 น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี
‹--------- 30108-2108 ---------›
 น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี
‹--------- 30000-2003 ---------›
 น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล
 น.ส.ธิดารัตน์
‹--------- 30108-2008 ---------›
 น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30108-2103 ----------------------------›
 น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล
‹--------- 30108-2103 ---------›
 น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล
‹--------- 30001-1053 ---------›
 น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
644 
‹---------------------------- 30108-2003 ----------------------------›
 น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี
644 
‹------------------ 30108-2003 ------------------›
 น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอุทัย ไชยวิเศษ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี