คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอย.(ม.6)11
ประเภทวิชา
สาขาวิชา ช่างอากาศยาน
สาขางาน ช่างอากาศยาน
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30126-0009General English for Aircraft Maintenance Technician 1 1-4-35
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1316Physics 2-2-34
30000-1412Mathematics 3-0-33
30000-1504Aviation Legislation 3-0-33
30000-1611Human Factors 3-0-33
30126-1007Digital Techniques/Electronic Instrument Systems 1 3-0-33
30126-1008Digital Techniques/Electronic Instrument Systems 2 1-2-23
30126-1009Electrical Fundamentals 1 1-2-23
30126-1010Electrical Fundamentals 2 1-2-23
30126-1011Electronic Fundamental 3-0-33
30126-1012Material and Hardware 1 3-0-33
30126-1013Material and Hardware 2 3-0-33
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  30-16-36 46
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30126-1009 ------------------›
 นายอนุรักษ์ กลางแก้ว
‹------------------ 30126-1010 ------------------›
 นายอนุรักษ์ กลางแก้ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30126-1011 ------------------›
 ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ
‹------------------ 30126-1007 ------------------›
 ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ
‹---------------------------- 30000-1316 ----------------------------›
 นางทิพวรรณ สายพิณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอภิสิทธิ์
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ พรมดอน
‹------------------ 30000-1412 ------------------›
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30126-0009 -------------------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.อัครวินท์ พละศักดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.อัครวินท์ พละศักดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี