ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชย.14    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 1   3   แก้ไข   ลบ
32001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 2   4   แก้ไข   ลบ
42001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 3   5   แก้ไข   ลบ
52001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 4   6   แก้ไข   ลบ
62100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
72101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-24 6   8   แก้ไข   ลบ
82101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
92101-2107คณิตศาสตร์ยานยนต์ 2-0-22 8   10   แก้ไข   ลบ
102101-8501โครงการ *-*-44 9   11   แก้ไข   ลบ
112101-2113งานประดับยนต์ 1-3-24 10   12   แก้ไข   ลบ
122101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 1-3-24 10 11   13   แก้ไข   ลบ
132101-9007พลังงานทดแทน 2-0-22 11 12   14   แก้ไข   ลบ
142000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 12 13   15   แก้ไข   ลบ
15hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 13 14   16   แก้ไข   ลบ
 รวม  27 44 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 15/06/2014 20:23:46
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [2/2563]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.