ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชย.16    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 1   3   แก้ไข   ลบ
32000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22 2   4   แก้ไข   ลบ
42000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 3   5   แก้ไข   ลบ
52101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22 4   6   แก้ไข   ลบ
62101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
72101-2103งานปรับอากาศรถยนต์ 1-6-37 6   8   แก้ไข   ลบ
82101-2106งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
92101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 8   10   แก้ไข   ลบ
102101-2111งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 1-6-37 10 9   11   แก้ไข   ลบ
112000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 11 10   12   แก้ไข   ลบ
12hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 12 11   13   แก้ไข   ลบ
 รวม  20 39 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 15/06/2014 02:03:15
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2562]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.