ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชย.111    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 1   3   แก้ไข   ลบ
32000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2   4   แก้ไข   ลบ
42100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26 3   5   แก้ไข   ลบ
52100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4   6   แก้ไข   ลบ
62100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
72101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2-3-35 6   8   แก้ไข   ลบ
82101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 2-3-35 7   9   แก้ไข   ลบ
92000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 8   10   แก้ไข   ลบ
10home-roomโฮมรูม 0-1-01 10 9   11   แก้ไข   ลบ
 รวม  17 33 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 00:40:05
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.