ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชย.111    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 1   3   แก้ไข   ลบ
32101-2003งานส่งกาลังรถยนต์ 2-3-35 2   4   แก้ไข   ลบ
42101-2004งานเครื่องล่างรถยนต์ 2-3-35 3   5   แก้ไข   ลบ
52101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35 4   6   แก้ไข   ลบ
62101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33 5   7   แก้ไข   ลบ
72101-2104งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24 6   8   แก้ไข   ลบ
82001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 7   9   แก้ไข   ลบ
92001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 8   10   แก้ไข   ลบ
102001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 10 9   11   แก้ไข   ลบ
112000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 11 10   12   แก้ไข   ลบ
12hr02-0002โฮมรูม 1-0-01 47 11   13   แก้ไข   ลบ
 รวม  23 37 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 17/06/2014 05:28:07
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [2/2562]
บัตรลงทะเบียน  [2/2562]
ค่าลงทะเบียน  [2/2562]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.