ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชฟ.14    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 1   3   แก้ไข   ลบ
32100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 2   4   แก้ไข   ลบ
42104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 3   5   แก้ไข   ลบ
52104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1-3-24 4   6   แก้ไข   ลบ
62104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2-0-22 5   7   แก้ไข   ลบ
72104-8501โครงการ *-*-44 6   8   แก้ไข   ลบ
82001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 7   9   แก้ไข   ลบ
92001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 8   10   แก้ไข   ลบ
102104-2110อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 1-3-24 10 9   11   แก้ไข   ลบ
112104-2116เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 0-4-24 11 10   12   แก้ไข   ลบ
122000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 12 11   13   แก้ไข   ลบ
13hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 13 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  22 37 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 02:53:27
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [2/2563]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.