ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชค.11    คณะวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์  สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 1   3   แก้ไข   ลบ
32000-1501หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม 2-0-22 2   4   แก้ไข   ลบ
42128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
52001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 4   6   แก้ไข   ลบ
62128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
72128-2103การซ่อมบำรุงแผงวงจรหลัก 1-3-24 6   8   แก้ไข   ลบ
82128-2104การซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
92128-2106เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์ 1-3-24 8   10   แก้ไข   ลบ
102128-2107เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23 10 9   11   แก้ไข   ลบ
112128-2105การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา 1-3-24 11 10   12   แก้ไข   ลบ
122128-2122ระบบเสียงและระบบภาพ 1-3-24 12 11   13   แก้ไข   ลบ
132000-2004กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4 0-2-02 13 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  22 39 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 13/06/2014 17:39:53
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2563]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.