ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชท.11    คณะวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม   สาขาวิชา โทรคมนาคม  สาขางาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
22119-2008สายส่งและสายอากาศ 2-3-35 1   3   แก้ไข   ลบ
32119-2102โครงข่ายสายตอนนอก 1-3-24 2   4   แก้ไข   ลบ
42119-2103การสื่อสารด้วยเส้นใยแสง 2-3-35 3   5   แก้ไข   ลบ
52119-2104การสื่อสารดาวเทียม 1-3-24 4   6   แก้ไข   ลบ
62001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 5   7   แก้ไข   ลบ
72119-2109วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24 6   8   แก้ไข   ลบ
82119-2118โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
92119-2120คณิตศาสตร์โทรคมนาคม 2-0-22 8   10   แก้ไข   ลบ
102000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 0-2-02 10 9   11   แก้ไข   ลบ
11hr03-0001โฮมรูม 1-0-01 56 10   12   แก้ไข   ลบ
 รวม  19 35 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 06/06/2014 23:38:07
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2563]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.