ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชส.12    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22 1   3   แก้ไข   ลบ
32000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 2   4   แก้ไข   ลบ
42000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 3   5   แก้ไข   ลบ
52106-1001พื้นฐานงานไม้ 0-6-26 4   6   แก้ไข   ลบ
62106-1002พื้นฐานงานปูน 0-6-26 5   7   แก้ไข   ลบ
72106-2003อ่านเเบบ เขียนเเบบงานโครงสร้าง 2-3-35 6   8   แก้ไข   ลบ
82106-2006วัสดุก่อสร้างเเละเทคนิคการทำงาน 2 2-0-22 7   9   แก้ไข   ลบ
92001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 8   10   แก้ไข   ลบ
102000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 10 9   11   แก้ไข   ลบ
11hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 11 10   12   แก้ไข   ลบ
 รวม  16 30 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/06/2014 01:33:06
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [2/2561]
บัตรลงทะเบียน  [2/2561]
ค่าลงทะเบียน  [2/2561]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.