ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชส.12    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 0   2   แก้ไข   ลบ
22000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 1   3   แก้ไข   ลบ
32106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 1 2-0-22 2   4   แก้ไข   ลบ
42106-2005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 1-2-23 3   5   แก้ไข   ลบ
52106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง 2 1-3-24 4   6   แก้ไข   ลบ
62106-2103งานระบบท่อเเละสุขภัณฑ์ 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
72106-2107งานอลูมิเนียมเเละประมาณราคา 0-6-26 6   8   แก้ไข   ลบ
82106-2115เทคนิคคอนกรีต 2-0-22 7   9   แก้ไข   ลบ
92001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 8   10   แก้ไข   ลบ
102106-2110งานเชื่อมเบื้องต้น 1-3-24 10 9   11   แก้ไข   ลบ
112000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 12 10   12   แก้ไข   ลบ
122100-1304กฏหมายก่อสร้าง 2-0-22 47 11   13   แก้ไข   ลบ
13hr02-0002โฮมรูม 1-0-01 47 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  20 36 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 13/06/2014 14:45:38
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [2/2562]
บัตรลงทะเบียน  [2/2562]
ค่าลงทะเบียน  [2/2562]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.