ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชถ.12    คณะวิชา การก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน สถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
22108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 4 0-6-26 1   3   แก้ไข   ลบ
32108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24 2   4   แก้ไข   ลบ
42108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1-3-24 3   5   แก้ไข   ลบ
52108-2115กฎหมายอาคาร 2-0-22 4   6   แก้ไข   ลบ
62108-2116เทคนิคก่อสร้าง 1 2-0-22 5   7   แก้ไข   ลบ
72001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 6   8   แก้ไข   ลบ
82108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-2-23 7   9   แก้ไข   ลบ
92108-8501โครงการ *-*-44 8   10   แก้ไข   ลบ
102108-2109พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน 2-0-22 10 9   11   แก้ไข   ลบ
112108-2119ระบบไฟฟ้าในอาคาร 2-0-22 11 10   12   แก้ไข   ลบ
122000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 0-2-02 12 11   13   แก้ไข   ลบ
13hr03-0001โฮมรูม 1-0-01 58 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  23 36 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 14/06/2014 00:57:30
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2563]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.