คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.ศิริภรณ์    สิงห์คง
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ1-0-111
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ2-0-24
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้0-2-120
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  11  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชย.ม625,สชย.ม626
432 
ชท.21
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชย.ม624,สชย.ม623
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชอ.ม623
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชบ. ม.621,สชบ. ม.623
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชย.ม629,สชย.ม6210
432 
‹--------- 30000-1601 ---------›
สชย.16,สชย.15
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
ชย.29,ชย.210
432 
ชย.25,ชย.26
432 
ชย.21,ชย.22
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชย.ม628,สชย.ม627
432 
‹--------- 30000-1601 ---------›
สชย.11,สชย.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
ชย.213,ชย.214
432 
ชถ.21
432 
ชก.27,ชก.28
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
ชย.23,ชย.24
432 
ชก.26,ชก.25
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชอ.ม622,สชอ.ม621
432 
ชย.211,ชย.212
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชย.ม622,สชย.ม621
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชบ. ม.626,สชบ. ม.625
432 
ชส.22,ชส.21
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชบ. ม.624,สชบ. ม.622
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี