คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายพงศ์ธร   ปานรัตน์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
20128-1003วงจรไฟฟ้าและการวัด1-3-216
20128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-216
hr03-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
321 
‹---------------------------- 20128-1004 ----------------------------›
ชค.13
321 
‹---------------------------- 20128-1004 ----------------------------›
ชค.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
321 
‹---------------------------- 20128-1003 ----------------------------›
ชค.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
321 
‹---------------------------- 20128-1003 ----------------------------›
ชค.13
 
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชค.14,ชค.13
 
ชค.32,ชค.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
321 
‹---------------------------- 20128-1004 ----------------------------›
ชค.11
321 
‹---------------------------- 20128-1004 ----------------------------›
ชค.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
321 
‹---------------------------- 20128-1003 ----------------------------›
ชค.11
321 
‹---------------------------- 20128-1003 ----------------------------›
ชค.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี