คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายกฤษฎา   อ่อนศรี
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชฟ.(ม.6) 2/3-4
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-240
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  40  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
728 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
ชฟ.310
728 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
ชฟ.37
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
728 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
ชฟ.36
728 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
ชฟ.34
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
728 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
ชฟ.32
728 
‹--------- 20100-1008 ---------›
ชฟ.38
728 
‹--------- 20100-1008 ---------›
ชฟ.38
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
728 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
ชฟ.35
728 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
ชฟ.39
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
728 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
ชฟ.33
728 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
ชฟ.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี