คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   738
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า2-3-35
2104-2110อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น1-3-24
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์2-3-35
hr02-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมง  45  ชั่วโมง  ปวช.  10  ชั่วโมง  ปวส.  35     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3104-1003 -------------------------------------›
นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
‹------------------------------------- 3104-1003 -------------------------------------›
นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-2110 ----------------------------›
นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
‹------------------------------------- 3104-1003 -------------------------------------›
นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3104-1003 -------------------------------------›
นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
นายเศรษฐราวุฒิ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3104-1003 -------------------------------------›
นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
‹---------------------------- 2104-2110 ----------------------------›
นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3104-1003 -------------------------------------›
นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี