คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายเกรียงไกร   สายสุพรรณ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
20103-2001เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 10-6-26
20103-2103ผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 20-6-26
20103-2113เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 30-6-26
20103-2209งานเชื่อมแก๊ส0-6-26
20106-2109งานเชื่อมเบื้องต้น1-3-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชฟ.27
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-2001 ----------------------------›
ชช.11
‹--------- 20103-2001 ---------›
ชช.11
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชก.12,ชก.11
‹---------------------------- 20106-2109 ----------------------------›
ชส.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-2209 ----------------------------›
ชช.11
‹--------- 20103-2209 ---------›
ชช.11
‹---------------------------------------------- 20103-2113 ----------------------------------------------›
ชช.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20103-2103 ----------------------------›
ชช.21
‹--------- 20103-2103 ---------›
ชช.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายเอกพร วรรณประภา )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี