คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายเศรษฐา   วงศ์สวัสดิ์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ.3/5-6
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
20104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า2-0-28
20104-2104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-28
20104-8501โครงงาน4-0-44
30104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า3-0-312
hr03-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  12  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B6 
‹---------------------------- 20104-2104 ----------------------------›
ชฟ.39
711 
‹--------- 20104-2101 ---------›
ชฟ.13,ชฟ.14
711 
‹------------------ 30104-2005 ------------------›
สชฟ.ม617,สชฟ.ม618
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
711 
‹--------- 20104-2101 ---------›
ชฟ.12,ชฟ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
711 
‹--------- 20104-2101 ---------›
ชฟ.17,ชฟ.18
7B6 
‹--------- 20000-2006 ---------›
ชฟ.36,ชฟ.35
711 
‹------------------ 30104-2005 ------------------›
สชฟ.ม614,สชฟ.ม613
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
711 
‹------------------ 30104-2005 ------------------›
สชฟ.ม619,สชฟ.ม6110
727 
‹------------------ 30104-2005 ------------------›
สชฟ.ม616,สชฟ.ม615
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B6 
‹---------------------------- 20104-2104 ----------------------------›
ชฟ.310
711 
‹--------- 20104-2101 ---------›
ชฟ.16,ชฟ.15
7B6 
‹---------------------------- 20104-8501 ----------------------------›
ชฟ.35,ชฟ.36
7B6 
ชฟ.35,ชฟ.36
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี