คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางอรทัย   ซาเสน
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-221
3000-1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ2-2-312
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  12  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
515 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
ชก.26,ชก.25
515 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
ชถ.22,ชถ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
515 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
ชฟ.310,ชฟ.39
515 
‹---------------------------- 3000-1305 ----------------------------›
สชบ. ม.615,สชบ. ม.616
515 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
ชฟ.35,ชฟ.36
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
515 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
ชฟ.31,ชฟ.32
515 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
ชฟ.34,ชฟ.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
515 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชช.12,ชช.11
515 
‹---------------------------- 3000-1305 ----------------------------›
สชบ. ม.614,สชบ. ม.613
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
515 
‹---------------------------- 3000-1305 ----------------------------›
สชบ. ม.612,สชบ. ม.611
515 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
ชส.21,ชส.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี