คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนว่าที่ ร.ต.ฐิตารีย์รัตน์   อาญาเมือง
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ2-0-210
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ0-2-130
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  40  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชผ.22,สชผ.21
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชย.23,สชย.24
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชย.25,สชย.26
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชผ.24,สชผ.23
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชย.ไฟฟ้า22,สชย.ไฟฟ้า21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชฟ.24,สชฟ.23
511 
‹--------- 30000-1601 ---------›
สชธ.13
511 
‹--------- 30000-1601 ---------›
สชล.(ม.6)11
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชธ.ม613,สชธ.ม614
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชย.22,สชย.21
511 
‹--------- 30000-1601 ---------›
สชส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชบ. ม.613,สชบ. ม.614
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชฟ.21,สชฟ.22
511 
‹--------- 30000-1601 ---------›
สชอ.22,สชอ.21
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชบ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชบ. ม.612,สชบ. ม.611
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชผ.ม621,สชผ.ม622
511 
‹--------- 30000-1601 ---------›
สชธ.11,สชธ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
511 
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชผ.ม623,สชผ.ม624
511 
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชผ.ม626,สชผ.ม625
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี