คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์ 1-6-37
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24
20101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-37
20101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24
20101-2103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
hr03-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  9-27-17 36
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2106 ----------------------------›
 นายอนุชิต ศรีสมบูรณ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2103 ----------------------------›
 นายสุนันท์ อินทร์งาม
621 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
 นายหลักชัย
‹--------- 20000-2004 ---------›
 นายหลักชัย เล็กเมฆา
‹---------------------------- 20101-2004 ----------------------------›
 นายวีรสิทธิ์ นาทัน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2005 ----------------------------›
 นายวสันต์ สุดหา
‹------------------ 20101-2005 ------------------›
 นายวสันต์ สุดหา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20101-2007 ---------›
 นายณัฐกร หมื่นทอง
‹--------- 20101-2003 ---------›
 นายกตนนท์ นาทัน
‹------------------------------------- 20101-2003 -------------------------------------›
 นายกตนนท์ นาทัน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี