คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชค.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2O000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
2O000-1301วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 1-2-23
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1005การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ 2-2-34
21909-1001งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
21909-1005พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
21909-1008ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 1-3-24
21909-2012โปรแกรมยูทิลิตี 1-3-24
21909-2014พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 1-3-24
21909-2017โปรแกรมสํานักงาน 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  9-29-19 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
‹---------------------------- 20001-1005 ----------------------------›
 นายวัฒนกร ไชยพล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
221 
‹--------- 2O000-1201 ---------›
 นายอัครวินท์ พละศักดิ์
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
333 
‹---------------------------- 21909-2012 ----------------------------›
 นายณัฐภัทร เหมือนคิด
 
 นายครูพิเศษ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹---------------------------- 21909-1008 ----------------------------›
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
 
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายณัฐภัทร เหมือนคิด
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹---------------------------- 21909-1001 ----------------------------›
 นายพงศ์ธร ปานรัตน์
324 
‹---------------------------- 21909-2014 ----------------------------›
 นายครูพิเศษ 1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
‹---------------------------- 21909-2017 ----------------------------›
 นายครูพิเศษ 1
332 
‹---------------------------- 21909-1005 ----------------------------›
 นายบัญชา หาแก้ว
513 
‹------------------ 2O000-1301 ------------------›
 น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี