คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปริญญาตรี 1
กลุ่ม ทล.บ.ไฟฟ้า11
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขางาน เทคโนโลยีไฟฟ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4000-1201มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3-0-33
4000-1301ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ 3-0-33
4000-1601สถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-33
4000-2301การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2-2-34
4000-2302เทคนิคการฝึกอบรม 2-2-34
4000-2103การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า 2-3-35
4104-3005ทฤษฎีและปฏิบัติการเครื่องมือวัด 2-3-35
 รวม  17-10-21 27
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
741 
‹---------------------------- 4000-2301 ----------------------------›
 นายโชคชัย แสนโท
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
‹------------------ 4000-1301 ------------------›
 นายณราวิตญ์ มีดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
515 
‹------------------ 4000-1201 ------------------›
 นายชารินทร์ ลาฤทธิ์
725 
 นายปัญจพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
725 
‹---------------------------- 4104-3005 ----------------------------›
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹------------------ 4000-1601 ------------------›
 นายปราโมทย์ สายภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
711 
‹---------------------------- 4000-2302 ----------------------------›
 นายสุนทร ดอนชัย
711 
‹------------------------------------- 4000-2103 -------------------------------------›
 นายสถิระ กาญจันดา


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี