คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปริญญาตรี 1
กลุ่ม ทล.บ.คอมพิวเตอร์11
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4000-1301ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ 3-0-33
4000-1401ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3-0-33
4000-1503วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3-0-33
4000-2104คณิตศาสตร์ดิสครีต 3-0-33
4000-2203เทคโนโลยีส่วนต่อประสานผู้ใช้สมัยใหม่ 2-2-34
4000-2302เทคนิคการฝึกอบรม 2-2-34
4000-2303การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย 3-0-33
 รวม  19-4-21 23
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹------------------ 4000-2104 ------------------›
 นายปราโมทย์ สายภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
‹------------------ 4000-1301 ------------------›
 นายณราวิตญ์ มีดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
514 
‹------------------ 4000-1503 ------------------›
 น.ส.วรางคณา สายใหม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
225 
‹------------------ 4000-1401 ------------------›
 น.ส.ปรานี ศรีมันตะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
343 
‹---------------------------- 4000-2302 ----------------------------›
 นายชนินทร์ พบลาภ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 4000-2303 ------------------›
 นายสวัสดิ์ ธงไชย
‹---------------------------- 4000-2203 ----------------------------›
 นายอิทธิพล สุขเติม


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี