คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปริญญาตรี 1
กลุ่ม ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์11
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายพรศักดิ์ บุญพา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
40000-1301ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ 3-0-33
40000-1401ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3-0-33
40000-1501วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3-0-33
40000-2102วิจัยเพื่องานอาชีพ 3-0-33
40000-2202วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ 3-0-33
40000-2301การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2-2-34
40000-2302เทคนิคการฝึกอบรม 2-2-34
 รวม  19-4-21 23
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
531 
‹------------------ 40000-2202 ------------------›
 นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 40000-2302 ----------------------------›
 นายพรศักดิ์ บุญพา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
512 
‹------------------ 40000-1301 ------------------›
 นายณราวิตญ์ มีดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
‹------------------ 40000-1501 ------------------›
 น.ส.วรางคณา สายใหม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹------------------ 40000-1401 ------------------›
 น.ส.รัญยารัตน์ สิงห์คำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 40000-2301 ----------------------------›
 นายคารมย์ แก้วกันยา
‹------------------ 40000-2102 ------------------›
 นางจุฬาพรรณ์ คณารักษ์


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี