ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชย.16    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
220000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 1   3   แก้ไข   ลบ
320000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 2   4   แก้ไข   ลบ
420000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
520001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 4   6   แก้ไข   ลบ
620100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
720100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 6   8   แก้ไข   ลบ
820100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
920101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37 8   10   แก้ไข   ลบ
1020101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37 10 9   11   แก้ไข   ลบ
1120000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02 11 10   12   แก้ไข   ลบ
12hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 12 11   13   แก้ไข   ลบ
 รวม  20 38 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 05/11/2014 15:47:18
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2566 ] [2/2566 ] [1/2567 ] [2/2567 ] [1/2568 ] [2/2568 ] [1/2569 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2566] [1.5/2566] [2.5/2566] [2.5/2567] [1.5/2567] [2.5/2567] [2.5/2568] [1.5/2568] [2.5/2568] [2.5/2569]
ผลการเรียน  [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [2/2566]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.