ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชก.11    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 0   2   แก้ไข   ลบ
220000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 1   3   แก้ไข   ลบ
320000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12 2   4   แก้ไข   ลบ
420000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3   5   แก้ไข   ลบ
520000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 4   6   แก้ไข   ลบ
620000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 5   7   แก้ไข   ลบ
720000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 6   8   แก้ไข   ลบ
820001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 7   9   แก้ไข   ลบ
920100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 8   10   แก้ไข   ลบ
1020102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 10 9   11   แก้ไข   ลบ
1120102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22 11 10   12   แก้ไข   ลบ
1220102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-48 12 11   13   แก้ไข   ลบ
1320102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24 13 12   14   แก้ไข   ลบ
1420000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02 14 13   15   แก้ไข   ลบ
15hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 15 14   16   แก้ไข   ลบ
 รวม  24 41 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/11/2014 10:47:35
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2566 ] [2/2566 ] [1/2567 ] [2/2567 ] [1/2568 ] [2/2568 ] [1/2569 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2566] [1.5/2566] [2.5/2566] [2.5/2567] [1.5/2567] [2.5/2567] [2.5/2568] [1.5/2568] [2.5/2568] [2.5/2569]
ผลการเรียน  [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [2/2566]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.