ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชฟ.12    คณะวิชา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
420000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
620100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
720104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24 แก้ไข   ลบ
820104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
920104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1020104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37 แก้ไข   ลบ
1120104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
13home-roomโฮมรูม 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 38 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1620000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1720000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1820000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1920100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2020100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2120104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2220104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2320104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2420104-2114การส่องสว่าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2520000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
26hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 38 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 18/11/2014 21:46:15
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2566 ] [2/2566 ] [1/2567 ] [2/2567 ] [1/2568 ] [2/2568 ] [1/2569 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2566] [1.5/2566] [2.5/2566] [2.5/2567] [1.5/2567] [2.5/2567] [2.5/2568] [1.5/2568] [2.5/2568] [2.5/2569]
ผลการเรียน  [1/2566] [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566]

reg/planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.