ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชอ.12    คณะวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
220000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 1   3   แก้ไข   ลบ
320000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 2   4   แก้ไข   ลบ
420000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
520001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 4   6   แก้ไข   ลบ
620100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
720100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 6   8   แก้ไข   ลบ
820105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
920105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 8   10   แก้ไข   ลบ
1020105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2-3-35 10 9   11   แก้ไข   ลบ
1120000-1505อาเชียนศึกษา 1-0-11 11 10   12   แก้ไข   ลบ
1220105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 12 11   13   แก้ไข   ลบ
1320000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02 13 12   14   แก้ไข   ลบ
14hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 14 13   15   แก้ไข   ลบ
 รวม  22 43 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 15/11/2014 18:57:04
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2566 ] [2/2566 ] [1/2567 ] [2/2567 ] [1/2568 ] [2/2568 ] [1/2569 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2566] [1.5/2566] [2.5/2566] [2.5/2567] [1.5/2567] [2.5/2567] [2.5/2568] [1.5/2568] [2.5/2568] [2.5/2569]
ผลการเรียน  [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [2/2566]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.