ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชค.14    คณะวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์  สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 0   2   แก้ไข   ลบ
220000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 1   3   แก้ไข   ลบ
320000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 2   4   แก้ไข   ลบ
420001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 3   5   แก้ไข   ลบ
520128-1003วงจรไฟฟ้าและการวัด 1-3-24 4   6   แก้ไข   ลบ
620128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
720128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ 1-2-23 6   8   แก้ไข   ลบ
820128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
920128-2007โปรแกรมยูทิลิตี้ 1-2-23 8   10   แก้ไข   ลบ
1020128-2108โปรแกรมสำนักงาน 1-2-23 10 9   11   แก้ไข   ลบ
1120128-2114พื้นฐานการสร้างแอนิเมชั่น 1-2-23 11 10   12   แก้ไข   ลบ
1220128-2111พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 1-2-23 12 11   13   แก้ไข   ลบ
1320000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02 13 12   14   แก้ไข   ลบ
14hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 14 13   15   แก้ไข   ลบ
 รวม  22 38 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 29/12/2014 11:23:54
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2566 ] [2/2566 ] [1/2567 ] [2/2567 ] [1/2568 ] [2/2568 ] [1/2569 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2566] [1.5/2566] [2.5/2566] [2.5/2567] [1.5/2567] [2.5/2567] [2.5/2568] [1.5/2568] [2.5/2568] [2.5/2569]
ผลการเรียน  [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [2/2566]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.