ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชส.12    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
420000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
620001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
720001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
820106-1001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง 0-6-26 แก้ไข   ลบ
920106-1004วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1020106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1120106-2107ไฟฟ้าในอาคาร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
13home-roomโฮมรูม 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1620000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1720000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1820106-1002พื้นฐานงานไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
1920106-1003พื้นฐานงานปูน 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2020106-1005พื้นฐานงานสำรวจ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2120106-2002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2220106-2006วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2320106-2103ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2420106-2109งานเชื่อมเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2520000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
26hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 46 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 16/11/2014 22:44:33
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2566 ] [2/2566 ] [1/2567 ] [2/2567 ] [1/2568 ] [2/2568 ] [1/2569 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2566] [1.5/2566] [2.5/2566] [2.5/2567] [1.5/2567] [2.5/2567] [2.5/2568] [1.5/2568] [2.5/2568] [2.5/2569]
ผลการเรียน  [1/2566] [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566]

reg/planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.