ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชธ.11    คณะวิชา โยธา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 0   2   แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 1   3   แก้ไข   ลบ
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 2   4   แก้ไข   ลบ
420000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 3   5   แก้ไข   ลบ
520121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22 4   6   แก้ไข   ลบ
620121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24 5   7   แก้ไข   ลบ
720121-1003วัสดุก่อสร้าง 2-0-22 6   8   แก้ไข   ลบ
820121-1004การสำรวจเบื้องต้น 1-3-24 7   9   แก้ไข   ลบ
920121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น 2-0-22 8   10   แก้ไข   ลบ
1020121-2101งานไม้ 0-6-26 10 9   11   แก้ไข   ลบ
1120121-2107การอ่านแบบ 2-0-22 11 10   12   แก้ไข   ลบ
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 12 11   13   แก้ไข   ลบ
13home-roomโฮมรูม 0-1-01 13 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  20 33 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 09/11/2014 15:05:47
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2566 ] [2/2566 ] [1/2567 ] [2/2567 ] [1/2568 ] [2/2568 ] [1/2569 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2566] [1.5/2566] [2.5/2566] [2.5/2567] [1.5/2567] [2.5/2567] [2.5/2568] [1.5/2568] [2.5/2568] [2.5/2569]
ผลการเรียน  [1/2566]
บัตรลงทะเบียน  [1/2566]
ค่าลงทะเบียน  [1/2566]

planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.