คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายกฤษณะ   เพชรไพร
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ.2/3-4
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ1-6-328
20104-2114การส่องสว่าง2-0-28
hr02-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
714 
‹---------------------------- 20104-2008 ----------------------------›
ชฟ.24
714 
‹------------------ 20104-2008 ------------------›
ชฟ.24
714 
ชฟ.24,ชฟ.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
714 
‹---------------------------- 20104-2008 ----------------------------›
ชฟ.22
714 
‹------------------ 20104-2008 ------------------›
ชฟ.22
715 
‹--------- 20104-2114 ---------›
ชฟ.13,ชฟ.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
711 
‹--------- 20104-2114 ---------›
ชฟ.18,ชฟ.17
714 
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชฟ.24,ชฟ.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
714 
‹---------------------------- 20104-2008 ----------------------------›
ชฟ.26
714 
‹------------------ 20104-2008 ------------------›
ชฟ.26
711 
‹--------- 20104-2114 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
714 
‹---------------------------- 20104-2008 ----------------------------›
ชฟ.28
714 
‹------------------ 20104-2008 ------------------›
ชฟ.28
711 
‹--------- 20104-2114 ---------›
ชฟ.16,ชฟ.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี