คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายพงษ์ธนวุฒิ   ใจกล้า
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ 2/3-4
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม2-3-335
hr02-0001โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
สชฟ.ม629
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
สชฟ.ม627
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
สชฟ.ม625
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
สชฟ.ม624
ชฟ.23,ชฟ.24
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชฟ.23,ชฟ.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
สชฟ.ม623
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
สชฟ.ม622
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
สชฟ.ม621
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี