คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายพงษ์ธนวุฒิ   ใจกล้า
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ 1/3-4
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
2104-2116เครื่องปรับอากาศในรถยนต์0-4-212
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม2-3-325
hr01-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  15  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-2116 ----------------------------›
ชฟ.39
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
สชฟ.21
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
สชฟ.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
สชฟ.25
 
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชฟ.13,ชฟ.14
ชฟ.14,ชฟ.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
สชฟ.22
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
สชฟ.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-2116 ----------------------------›
ชฟ.34
‹---------------------------- 2104-2116 ----------------------------›
ชฟ.36
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุรักษ์ กลางแก้ว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี