คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายธนวัฒน์   พร้อมสุข
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.คอมพิวเตอร์
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-24
20128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส1-3-212
20128-2104เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์1-3-212
20128-8501โครงงาน4-0-44
hr02-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
341 
‹---------------------------- 20128-2104 ----------------------------›
ชค.24
343 
‹---------------------------- 20128-8501 ----------------------------›
ชค.31,ชค.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
335 
‹---------------------------- 20128-2104 ----------------------------›
ชค.23
324 
‹---------------------------- 20128-2005 ----------------------------›
ชค.25
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
343 
‹--------- 20128-1002 ---------›
ชค.24,ชค.23
343 
‹--------- 20128-1002 ---------›
ชค.25
 
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชค.25
 
ชค.25
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
324 
‹---------------------------- 20128-2005 ----------------------------›
ชค.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
324 
‹---------------------------- 20128-2104 ----------------------------›
ชค.25
324 
‹---------------------------- 20128-2005 ----------------------------›
ชค.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี