คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายธนาธร   กว้างขวาง
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาค.บ.สังคมศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-26
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-110
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-15
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย3-0-36
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-18
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  21  ชั่วโมง  ปวส.  14  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
ชก.15
524 
ชฟ.17,ชฟ.18
524 
ชช.11
524 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชค.24,ชค.23
524 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชค.25
524 
ชฟ.25,ชฟ.26
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
ชถ.31
524 
ชค.25
524 
ชฟ.12,ชฟ.11
524 
สชผ.23,สชผ.24
524 
ชส.11
524 
ชฟ.14,ชฟ.13
524 
สชย.ม623,สชย.ม624
524 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
สชอ.21,สชอ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
ชฟ.28,ชฟ.27
524 
ชฟ.23,ชฟ.24
524 
สชฟ.22,สชฟ.21
524 
สชย.ม628,สชย.ม627
524 
สชย.25,สชย.26
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
ชก.11,ชก.12
524 
ชฟ.16,ชฟ.15
524 
สชฟ.ม623,สชฟ.ม624
524 
สชย.ม626,สชย.ม625
524 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
สชอ.ม611,สชอ.ม612
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
524 
ชก.13,ชก.14
524 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชธ.23
524 
ชถ.11
524 
สชฟ.ม627,สชฟ.ม628
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี