คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชฟ.ม618
ประเภทวิชา
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3O104-0001เทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสําหรับงานไฟฟ้า 1-6-37
3O104-0002การเขียนแบบไฟฟ้าและประมาณราคา 1-3-24
30104-0003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-37
30104-0004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 1-6-37
30104-0005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35
3O000-1203ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0-2-12
3O000-1302วิทยาศาสตร์งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 2-2-34
3O001-1002องค์การและการบริหารงานคุณภาพ 3-0-33
30001-1003การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ 2-2-34
30100-1003กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมพลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 1-0-11
30100-1020การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-3-35
3O000-2001กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  17-35-28 52
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B2 
‹---------------------------- 30104-0003 ----------------------------›
 นายโชคชัย แสนโท
7B2 
‹------------------ 30104-0003 ------------------›
 นายโชคชัย แสนโท
7A8 
‹------------------------------------- 30104-0005 -------------------------------------›
 นายอนาวิล บุญศิริโชควัฒนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3O104-0001 ----------------------------›
 นายกายสิทธิ์ นามลาด
‹------------------ 3O104-0001 ------------------›
 นายกายสิทธิ์ นามลาด
424 
‹------------------ 3O001-1002 ------------------›
 น.ส.ณภัสภรณ์ บุตรเงิน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
725 
‹---------------------------- 3O104-0002 ----------------------------›
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
711 
 นายครูไฟฟ้า 2
727 
 นายก้องไกร
725 
‹--------- 3O000-2001 ---------›
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
727 
‹---------------------------- 30100-1020 ----------------------------›
 นายก้องไกร สุทธิ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A2 
‹---------------------------- 30104-0004 ----------------------------›
 นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน
7A2 
‹------------------ 30104-0004 ------------------›
 นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน
545 
‹--------- 3O000-1203 ---------›
 นายธนพัฒน์ ใจตรง
725 
 นายปัญจพร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
741 
‹---------------------------- 30001-1003 ----------------------------›
 น.ส.ศวิตา แสงงาม
531 
‹---------------------------- 3O000-1302 ----------------------------›
 น.ส.พิมพิไล วุ่นอภัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายจำรัส ชนะสิงห์ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี