คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชช.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน ผลิตภัณฑ์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-11
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20103-2002เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 2 0-6-26
20103-2006เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 0-6-26
20103-2011ผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 0-6-26
20103-2102งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 0-6-26
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  7-36-18 43
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายปราโมทย์ สายภา
727 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายพนักงานราชการ ชฟ.1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2002 ----------------------------›
 นายปัญญา จินดามาตย์
‹--------- 20103-2002 ---------›
 นายปัญญา จินดามาตย์
544 
‹--------- 20000-1203 ---------›
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายศตวรรษ วารินทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2006 ----------------------------›
 นายโชคชัย สายสะอาด
‹--------- 20103-2006 ---------›
 นายโชคชัย สายสะอาด
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายโชคชัย สายสะอาด
 
 นายโชคชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2011 ----------------------------›
 นายศตวรรษ วารินทร์
‹--------- 20103-2011 ---------›
 นายศตวรรษ วารินทร์
626 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.รัญยารัตน์ สิงห์คำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
‹---------------------------- 20103-2102 ----------------------------›
 นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์
 
‹--------- 20103-2102 ---------›
 นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์
546 
 น.ส.รุ่งอรุณ
225 
 น.ส.ดวงกมล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายเอกพร วรรณประภา )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี