คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปริญญาตรี 1
กลุ่ม ทล.บ.การผลิต11
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต
สาขางาน เทคโนโลยีการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
40000-1101ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 3-0-33
40000-1301ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ 3-0-33
40000-1501วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3-0-33
40000-2102วิจัยเพื่องานอาชีพ 3-0-33
40000-2304การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย 3-0-33
40000-2305ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน 2-2-34
40102-2401การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม 2-2-34
 รวม  19-4-21 23
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
‹------------------ 40000-1301 ------------------›
 นายณราวิตญ์ มีดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
514 
‹------------------ 40000-1501 ------------------›
 น.ส.วรางคณา สายใหม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
344 
‹---------------------------- 40000-2305 ----------------------------›
 นายชวินทร์ พลหาญ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹------------------ 40000-2102 ------------------›
 นายปราโมทย์ สายภา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
514 
‹------------------ 40000-1101 ------------------›
 น.ส.วรางคณา สายใหม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
631 
‹---------------------------- 40102-2401 ----------------------------›
 นายชนะ สุทธิประภา
631 
‹------------------ 40000-2304 ------------------›
 นายศักรินทร์ ไชยปัญญา


ลงชื่อ...................................................
( นายบัณฑิตย์ เหลาทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี