คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชธ.ม612
ประเภทวิชา
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30121-0001กลศาสตร์โครงสร้าง 3-0-33
30121-0002วัสดุก่อสร้าง 3-0-33
30121-0003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา 2-2-34
30121-0005พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา 1-4-35
30121-0006พื้นฐานการสำรวจ 2-3-35
30121-0007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา 0-6-26
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  19-21-26 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30121-0003 ------------------›
 นายณัฐวรรธน์ เกษกุล
‹---------------------------------------------- 30121-0007 ----------------------------------------------›
 นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30121-0001 ------------------›
 นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง
442 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-0006 ----------------------------›
 นายศุภสิทธิ์ สายขุน
 นายศุภสิทธิ์  นายดุลยวัต
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายดุลยวัต รักษ์พงศ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-0004 ----------------------------›
 นายดุลยวัต รักษ์พงศ์
‹------------------ 30121-0002 ------------------›
 นายณัฐวรรธน์ เกษกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-0005 ----------------------------›
 น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์
 น.ส.วิรุฬพรรณ
531 
‹---------------------------- 30000-1306 ----------------------------›
 นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง )
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี