ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นายสุวิชา มั่นยืน  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ [ตารางสอน]  
2. นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา [ตารางสอน]  
3. นายไวพจน์ ศรีธัญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา [ตารางสอน]  
4. นายมนตรี สุริยพันตรี  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-4525-5047

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.