ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
 | แสดงรายชื่อทั้งหมด | แก้ไข | เพิ่มแผนก | เพิ่มบุคลากร |

 ID แผนก คณะหัวหน้าแผนกภาระการสอน
   0 ผู้บริหาร ผู้บริหาร 0ตรวจสอบ
   1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 96ตรวจสอบ
   3 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม 86ตรวจสอบ
   5 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า 205ตรวจสอบ
   6 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 10ตรวจสอบ
   7 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 401ตรวจสอบ
   8 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 163ตรวจสอบ
   13 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ 169ตรวจสอบ
   14 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 0ตรวจสอบ
   15 แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล 174ตรวจสอบ
   16 แผนกวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ 270ตรวจสอบ
   19 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 83ตรวจสอบ
   22 แผนกวิชาโยธา 2ตรวจสอบ
   29 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0ตรวจสอบ
   30 แผนกวิชาช่างอากาศยาน 0ตรวจสอบ
   50 เจ้าหน้าที่ธุรการ 0ตรวจสอบ


เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.